วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิธีการดูแลรถยนต์ที่ใช้ NGV

วิธีการดูแลรถที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ


ข้อควรระวังในการเติมก๊าซแก้ไขโดย : เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลิร์นนิ่ง แอนด์ สกิล“The Training Pro Learning and Skills”
ขอบคุณที่มา : สำนักงานนโยบายและวางแผนพลังงาน
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...