เกี่ยวกับเรา

About Us : เกี่ยวกับเรา

The Training Pro Learning and Skills
“เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลิร์นนิ่ง แอนด์ สกิล”

ความเป็นมา :
          The Training Pro Learning and Skills : “เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลิร์นนิ่ง แอนด์ สกิล” บริหารงานโดย “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฟ้าโปรเกรส” : Srifah Progress Limited Partnership. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ งานขาย และ งานบริการ เกี่ยวกับ ตู้จ่ายน้ำมัน และ อุปกรณ์น้ำมัน
          งานขาย : จัดจำหน่าย ตู้จ่ายน้ำมัน และ อุปกรณ์น้ำมัน ชิ้นส่วนอะไหล่ ต่างๆ ตั้งอยู่ที่ จังหวัด นนทบุรี
          งานบริการ : ให้บริการ ติดตั้งตู้จ่ายน้ำมัน และด้านงานซ่อมบำรุง ต่างๆ ให้กับ สถานีบริการทุกแห่ง “ขนาดเล็ก – ขนาดใหญ่” หรือ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท-ห้าง-ร้าน ทั่วไป ฯลฯ

Visions : วิสัยทัศน์
          เป็นสถานที่ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ในด้านความรู้ ความสามารถ ในการแก้ไข ปัญหาเฉพาะด้าน ที่เร่งด่วน

Mission : พันธกิจ
          เป็นการถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ ฝึกฝน ความชำนาญ เพื่อช่วยให้ ผู้ใช้งาน หรือ พนักงาน ได้มีความรู้ ความชำนาญ ทักษะ และ ทัศนะคติ ในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ให้มีความสามารถ รอบด้าน เปลี่ยนทัศนะคติ ในทางที่ถูกต้อง ช่วยให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่.
ติดต่อ คุณ ณัฐชยา
E-mail: t.training.pro@gmail.com
Web Bloghttp://thetraining-pro.blogspot.com/
edit @ by The Training Pro Learning & Skills
Tel..: 02 926 7121
Mobile..: 089 455 7878
Fax..: 02 926 7122
Address.: 2/45 Moo 6, Jittakarn Villege, Talingchan-Suphanburi Road, Tambol Sao-Thong-Hin, Amphure Bangyai, Nonthaburi, 11140 Thailand.
-------------------------------------------------------------------------------
TheTrainingPro  
Tags: training, knowledge, education,Training Pro, workshop, trainer, coaching, in house training, Certificate of Security product training, learning, skills, ฝึกอบรม, การอบรม, สัมมนาการเรียนรู้, วิชาการ, ซ่อมบำรุง, ตู้น้ำมัน, ปั๊มน้ำมัน, มือจ่ายน้ำมัน, มิเตอร์น้ำมัน, สายจ่ายน้ำมัน, รอบรู้เรื่องน้ำมัน, ถังเติมน้ำมัน, แกลลอนน้ำมัน, ปั๊มสูบ, ปั๊มรถบรรทุก, ปั๊มเคลื่อนที่, รถน้ำมัน, รถจ่ายน้ำมัน, รถเติมน้ำมันตู้จ่ายน้ำมัน, ระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบแมคคานิกส์, ตู้น้ำมัน, หัวจ่ายน้ำมัน, เครื่องจ่ายน้ำมันเครื่อง, สายลงน้ำมัน, สายดูดน้ำมัน, ท่อลงน้ำมัน, สายน้ำมัน, สายจ่ายน้ำมัน, มิเตอร์วัดน้ำมัน, ตัวเลขรวมน้ำมัน, ปุ่มกดแป้นกด, กรองกระป๋องน้ำมัน, Fuel-Pump, ชุดจ่ายไฟ, วาล์วไฟฟ้า, Key-pad, fuel nozzles, มือจ่ายน้ำมัน, ปั๊มน้ำมัน, อุปกรณ์น้ำมัน, ฝึกอบรม, การอบรม, สัมมนาการเรียนรู้, ตู้น้ำมัน, ปั๊มน้ำมัน, มือจ่ายน้ำมัน, มิเตอร์น้ำมัน, สายจ่ายน้ำมัน, รอบรู้เรื่องน้ำมัน, ถังเติมน้ำมัน, แกลลอนน้ำมัน, ปั๊มสูบ, ปั๊มรถบรรทุก, ปั๊มเคลื่อนที่, รถน้ำมัน, รถจ่ายน้ำมัน, รถเติมน้ำมัน
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...