รายละเอียด

"รายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดฝึกอบรม"

The Training Pro Learning and Skills
“เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลิร์นนิ่ง แอนด์ สกิล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในด้านความรู้ ความสามารถ ในการแก้ไข ปัญหาที่เร่งด่วน

ความหมายของการฝึกอบรม : การถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูน ทักษะ ความชำนาญ ความสามารถ และทัศนคติ ในทางที่ถูก ที่ควร เพื่อช่วยให้ ผู้ใช้งาน หรือ พนักงานได้มีความรู้ ความชำนาญ ทักษะ และทัศนะคติ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ กันในการปฏิบัติงาน ภายในองค์กร เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน และ ภาระหน้าที่ต่างๆ ในปัจจุบันเป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการฝึกอบรม : วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลง “ความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านใด ด้านหนึ่ง หรือ พร้อมๆกัน ถ้าต้องการความรู้ เฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ระดับความจำ ความเข้าใจ และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนมาก อาจใช้เทคนิคการบรรยายได้ แต่ถ้าจะต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำได้ แม่นยำ และ จำได้นาน และเข้าใจอย่างลึกซึ่ง มากยิ่งขึ้น อาจจะต้องใช้ กิจกรรม หรือ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการบรรยาย ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาศใช้ ประสาทสัมผัสทุกด้านในการเรียนรู้ การฝึกอบรมในแต่ละครั้งจึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์
-------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่.
ติดต่อ คุณ ณัฐชยา
E-mail: t.training.pro@gmail.com
Web Blog: http://thetraining-pro.blogspot.com/
edit @ by The Training Pro Learning & Skills
Tel..: 02 926 7121
Mobile..: +6689 455 7878
Fax..: 02 926 7122
Address.: 2/45 Moo 6, Jittakarn Villege, Talingchan-Suphanburi Road, Tambol Sao-Thong-Hin, Amphure Bangyai, Nonthaburi, 11140 Thailand.
-------------------------------------------------------------------------------
TheTrainingPro  
Tags: training, knowledge, education,Training Pro, workshop, trainer, coaching, in house training, Certificate of Security product training, learning, skills, ฝึกอบรม, การอบรม, สัมมนาการเรียนรู้, วิชาการ, ซ่อมบำรุง, ตู้น้ำมัน, ปั๊มน้ำมัน, มือจ่ายน้ำมัน, มิเตอร์น้ำมัน, สายจ่ายน้ำมัน, รอบรู้เรื่องน้ำมัน, ถังเติมน้ำมัน, แกลลอนน้ำมัน, ปั๊มสูบ, ปั๊มรถบรรทุก, ปั๊มเคลื่อนที่, รถน้ำมัน, รถจ่ายน้ำมัน, รถเติมน้ำมันตู้จ่ายน้ำมัน, ระบบอิเล็กทรอนิกส์, ระบบแมคคานิกส์, ตู้น้ำมัน, หัวจ่ายน้ำมัน, เครื่องจ่ายน้ำมันเครื่อง, สายลงน้ำมัน, สายดูดน้ำมัน, ท่อลงน้ำมัน, สายน้ำมัน, สายจ่ายน้ำมัน, มิเตอร์วัดน้ำมัน, ตัวเลขรวมน้ำมัน, ปุ่มกดแป้นกด, กรองกระป๋องน้ำมัน, Fuel-Pump, ชุดจ่ายไฟ, วาล์วไฟฟ้า, Key-pad, fuel nozzles, มือจ่ายน้ำมัน, ปั๊มน้ำมัน, อุปกรณ์น้ำมัน, ฝึกอบรม, การอบรม, สัมมนาการเรียนรู้, ตู้น้ำมัน, ปั๊มน้ำมัน, มือจ่ายน้ำมัน, มิเตอร์น้ำมัน, สายจ่ายน้ำมัน, รอบรู้เรื่องน้ำมัน, ถังเติมน้ำมัน, แกลลอนน้ำมัน, ปั๊มสูบ, ปั๊มรถบรรทุก, ปั๊มเคลื่อนที่, รถน้ำมัน, รถจ่ายน้ำมัน, รถเติมน้ำมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...