วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปาสกาล (หน่วยวัด)

ปาสกาล (หน่วยวัด) จากบล็อก เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลินนิ่ง แอนด์ สกลิวส์ / thetraining-pro.blogspot.com

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปาสกาล หรือ พาสคาล (pascal สัญลักษณ์ Pa) เป็นหน่วยวัดในระบบเอสไอ ใช้ในการวัดความดันหรือความกด และความเค้น โดยเป็นการวัดแรงที่ตั้งฉากกับระนาบของพื้นที่นั้น

เทียบหน่วย[แก้]

  • 1 ปาสกาลมีค่าเท่ากับ 1 นิวตันต่อตารางเมตร (N/m2) (โดยนิยาม)
  • 1 ปาสกาลมีค่าเท่ากับ 10-5 บาร์ (bar)
  • 1 ปาสกาลมีค่าเท่ากับ 9.8692×10−6 บรรยากาศ (atm)

หน่วยพหุคูณ[แก้]

พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยปาสกาล (Pa)
พหุคูณย่อยพหุคูณใหญ่
ค่าสัญลักษณ์ชื่อค่าสัญลักษณ์ชื่อ
10–1 PadPaเดซิปาสกาล101 PadaPaเดคาปาสกาล
10–2 PacPaเซนติปาสกาล102 PahPaเฮกโตปาสกาล
10–3 PamPaมิลลิปาสกาล103 PakPaกิโลปาสกาล
10–6 PaµPaไมโครปาสกาล106 PaMPaเมกะปาสกาล
10–9 PanPaนาโนปาสกาล109 PaGPaจิกะปาสกาล
10–12 PapPaพิโกปาสกาล1012 PaTPaเทระปาสกาล
10–15 PafPaเฟมโตปาสกาล1015 PaPPaเพตะปาสกาล
10–18 PaaPaอัตโตปาสกาล1018 PaEPaเอกซะปาสกาล
10–21 PazPaเซปโตปาสกาล1021 PaZPaเซตตะปาสกาล
10–24 PayPaยอกโตปาสกาล1024 PaYPaยอตตะปาสกาล
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...