วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง

          ไอน้ำมันเชื้อเพลิง หมายความว่า ไอน้ำมันเบนซิน และให้หมายความรวมถึง ไอของน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
          ระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๑ (Vapor recovery system stage I) หมายความว่า ระบบป้องกันการแพร่กระจายของไอน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่บรรยากาศ ระหว่างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงกับรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะถ่ายเทน้ำมันเชื้อเพลิง หรือระหว่างการถ่ายเทน้ำมันเชื้อเพลิงจากรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงลงสู่ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดินในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
          ระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ ๒ (Vapor recovery system stage II) หมายความว่า ระบบป้องกันการแพร่กระจายของไอน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่บรรยากาศ ระหว่างการถ่ายเทน้ำมันเชื้อเพลิงจากหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลงสู่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงของรถในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
          หน่วยควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (Vapor recovery unit) หมายความว่า ระบบท่อ ถัง และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการเปลี่ยนสถานะของไอน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นของเหลว รถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง หมายความว่า ยานพาหนะขนส่งน้ำมันทางบกที่มีถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตรึงไว้ด้านบน ทั้งนี้ เว้นแต่รถไฟ

          Storage and dispensing of diesel fuel and kerosene is included in this General Permit and does not require Stage 1 & 2 Controls.

FIGURE 1: Stage 1FIGURE 2: Stage 2

EQUIPMENT/CONTROL DEVICE SPECIFICATIONS

STAGE 1
Transfer of gasoline into any receiving vessel having a maximum capacity of 2,000 gallons or greater must be made through a permanently affixed submerged fill pipe or bottom fill pipe.

Transfer of gasoline from any delivery vessel into any stationary storage tank having a maximum capacity of 2,000 gallons or greater shall occur only if such storage tank is equipped with and operating the following emission controls:
          ๐ A vapor control system that reduces the total applicable VOC emissions into the outdoor atmosphere by no less than 98 % of the applicable VOC by volume in the air-vapor mixture displaced during the transfer of gasoline; and
          ๐ A pressure/vacuum relief valve on each atmospheric vent which remains closed during the gasoline transfer; or
          ๐ A floating roof tank

STAGE 2
Transfer of gasoline into any gasoline vapor laden vehicular fuel tank must be made only if such operation is equipped with a vapor control system that meets the following conditions:
          ๐ A vapor control system that reduces the total applicable VOC emissions into the outdoor atmosphere by no less than 95 % of the applicable VOC by volume in the air-vapor mixture displaced during the transfer of gasoline; and
          ๐ The system prevents overfilling and spillage.
          ๐ The system has been California Air Resource Board (CARB) Certified and is operated in accordance with manufacturer’s specifications.
          ๐ Each dispensing device and its nozzle(s) at an existing GDF shall be equipped with a check valve in the dispenser nozzle on or before June 29, 2005.
          ๐ Each nozzle at an existing GDF with a vacuum assist vapor control system shall be equipped with a splash guard that prevents spillage during refueling on each nozzle at the facility on or before June 29, 2005.
          ๐ Each dispensing device and its nozzles at an existing GDF shall be designed to be compatible pursuant to N.J.A.C. 7:27-16.3 (e) (4) (iii) on or before June 29, 2005.
          ๐ Each dispensing device at a new GDF that dispenses more than one grade of gasoline shall utilize a unihose system if the GDF was constructed or reconstructed on or after June 29, 2003.
          ๐ Each dispensing device and its nozzle(s) nozzle at a new GDF shall be equipped with a check valve in the dispenser nozzle on or before June 29, 2003.
          ๐ Each nozzle at a new GDF with a vacuum assist vapor control system shall be equipped with a splash guard that prevents spillage during refueling on each nozzle at the facility on or June 29, 2003.
          ๐ Each dispensing device and its nozzles at a new GDF shall be designed to be compatible pursuant to N.J.A.C. 7:27-16.3 (e) (4) (iii) on or before June 29, 2003.

รวบรวม แก้ไขโดย.The Training Pro Learning and Skills (เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลิร์นนิ่ง แอนด์ สกิล)
แหล่งที่มา.
- ข้อมูลจาก กฎกระทรวงพลังงาน
- ข้อมูลจาก
          > http://www.nj.gov/dep/aqpp/downloads/general/GP003.pdf

- รูปภาพ จากอินเตอร์เน็ต
          > http://www.petrolplaza.com/technology/articles/MiZlbiYxMDQ2MSY2JjEmMSYm
          > http://www.petrolplaza.com/technology/articles/MiZlbiYxMDQ2MSY2JjEmMiYm
----------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่.
ติดต่อ คุณ ณัฐชยา
E-mail: t.training.pro@gmail.com
Web Site: http://www.pumpprogress.com/
Web Blog: http://thetraining-pro.blogspot.com/
edit @ by The Training Pro Learning & Skills
Tel..: 02 926 7121
Mobile..: 089 455 7878
Fax..: 02 926 7122
Address.: 2/45 Moo 6, Jittakarn Villege, Talingchan-Suphanburi Road, Tambol Sao-Thong-Hin, Amphure Bangyai, Nonthaburi, 11140 Thailand.
-----------------------------------------------------
Tags : ฝึกอบรม, การอบรม,Training,Learning,Skills,สัมมนา,ประชาสัมพันธ์,สื่อโฆษณา,การเรียนรู้,การฝึกทักษะ,เสริมสร้างสติปัญญา,ค้นคว้าหาความรู้,เรียนรู้,ฝึกสมอง,เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ,รอบรู้เรื่องงานซ่อม,งานซ่อมบำรุง,ตู้จ่ายน้ำมัน,ตู้น้ำมัน,ตู้เติมน้ำมัน,ปั๊มน้ำมัน,ปั๊ม,ปั้ม,ปั้มน้ำมัน,มือจ่ายน้ำมัน,มิเตอร์น้ำมัน,สายน้ำมัน,ถังน้ำมัน,น้ำมันเบนซิล,ดีเซล,E20,เติมน้ำมัน,แกลลอนน้ำมัน,ปั๊มสูบจ่ายน้ำมัน,ปั๊มเคลื่อนที่,รถน้ำมันเชื้อเพลิง,รถจ่ายน้ำมัน,รถเติมน้ำมัน
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...