วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เคล็ดลับการดูแลรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV

วันนี้ขอนำเสนอด้วยเคล็ดลับการดูแลรถที่ ถูกวิธี เพื่อจะทำให้เครื่องยนต์สึกหรอช้า และน้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานนานขึ้น สำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV เครื่องยนต์จะสึกหรอช้า และน้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานนานขึ้น ด้วยเคล็ดลับการดูแลรถที่ถูกวิธี ดังนี้
ดูแลรถหลังติด NGV
ข้อแนะนำและการบำรุงรักษา
  รักษาระบบการจุดระเบิด (Ignition System) ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (ดูตารางการซ่อมบำรุง)
  เครื่องยนต์จะสตาร์ทโดยใช้น้ำมันเบนซินเสมอ จึงควรมีน้ำมันเบนซินอยู่ในถัง ประมาณ 1 ใน 4 เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดกับปั้มเชื้อเพลิงอิเล็คทรอนิคส์
  อุปกรณ์บางส่วนทำงานด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์หรือระบบไฟฟ้า จึงควรระวังไม่ให้อุปกรณ์เหล่านี้สัมผัสกับน้ำ
  เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ
  ตรวจสอบ/เปลี่ยนกรองอากาศทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
  ตรวจสอบ และตั้งบ่าวาล์วไอเสีย ทุกระยะใช้งานรถ 40,000 – 60,000 กม.
  เมื่อได้กลิ่นก๊าซ ให้หยุดการใช้ระบบก๊าซ โดยการปิดวาล์วหัวถังและกลับมาใช้งานระบบน้ำมันจากนั้นให้เข้ารับการตรวจสอบ จากศูนย์ติดตั้งทันที
  ควรเข้ารับการบริการตรวจเช็คจากช่างผู้ชำนาญของศูนย์บริการเท่านั้นเพื่ออายุที่ยาวนานของอุปกรณ์

วิธีการแก้ไขเบื้องต้นกรณีเครื่องยนต์ดับ เมื่อสวิทช์ไปทำงานด้วยก๊าซธรรมชาติ
สาเหตุของปัญหา
การแก้ไขเบื้องต้น
ก๊าซธรรมชาติในถังบรรจุหมด
เติมก๊าซธรรมชาติหรือสวิทช์ไปทำงานด้วยน้ำมันเบนซิน
ฟิวส์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม NGV ขาด
เปลี่ยนฟิวส์ (ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตำแหน่งของฟิวส์ที่ใช้ในระบบ)

วิธีการแก้ไขเบื้องต้นกรณีเครื่องยนต์ดับ เมื่อสวิทช์ไปทำงานด้วยก๊าซธรรมชาติ
สาเหตุของปัญหา
การแก้ไขเบื้องต้น
ก๊าซธรรมชาติในถังบรรจุหมด
เติมก๊าซธรรมชาติหรือสวิทช์ไปทำงานด้วยน้ำมันเบนซิน
ฟิวส์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม NGV ขาด
เปลี่ยนฟิวส์ (ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตำแหน่งของฟิวส์ที่ใช้ในระบบ)

กรณีกำลังเครื่องยนต์ตก หรือเร่งไม่ขึ้นเมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติ
สาเหตุของปัญหา
การแก้ไขเบื้องต้น
ก๊าซธรรมชาติในถังบรรจุหมด
เติมก๊าซธรรมชาติ หรือสวิทช์ไปทำงานด้วยน้ำมันเบนซิน
อุปกรณ์ลดความดัน (NGV Reducer) สกปรกหรืออุดตัน
บิดสวิทช์ไปใช้งานด้วยน้ำมันเบนซิน และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติไม่เหมาะสม
บิดสวิทช์ไปใช้งานด้วยน้ำมันเบนซิน และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ตารางการซ่อมบำรุง (Service Schedule) การซ่อมบำรุงที่ระยะ 10,000 กิโลเมตร
อุปกรณ์
ขั้นตอนในการซ่อมบำรุง
หม้อลดความดัน (Regulator)
การรั่วซึม , ข้อต่อต่างๆ
โซลินอยด์วาล์ว (NGV Solenoid Valve)
ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานและการรั่วซึม
วาล์วเติมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
(Master shut Off Valve)
ตรวจสอบหัวจ่าย (Probe) , ซีลและการรั่วซึม
เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
ตรวจสอบการรั่วซึม , ข้อต่อต่างๆ และท่อส่งก๊าซ
สวิทช์เปลี่ยนเชื้อเพลิง (Switch Indicator)
ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงาน
วาล์วปิดถังบรรจุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
(Cylinder Valve)
ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานและการรั่วซึม
การปรับตัว (Tuning)
ปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องยนต์
หมายเหตุ : ควรเช็คระบบการทำงานจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน

การซ่อมบำรุงประจำปี
อุปกรณ์
ขั้นตอนในการซ่อมบำรุง
หม้อลดความดัน (Regulator)
ตรวจสอบความตึงเกลียวและการรั่วซึม
โซลินอยด์วาล์ว (NGV Solenoid Valve)
ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานและการรั่วซึม
วาล์วเติมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
(Master shut Off Valve)
ตรวจสอบหัวจ่าย (Probe) , ซีลและการรั่วซึม
เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)
ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงาน
สวิทช์เปลี่ยนเชื้อเพลิง (Switch Indicator)
ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงาน
ท่อเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติความดันสูง
ตรวจสอบการรั่วซึม ข้อต่อต่างๆ และท่อส่งก๊าซ
ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติ
ตรวจสอบการรั่วซึม และสภาพภายนอก
วาล์วปิดถังบรรจุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานและการรั่วซึม
การปรับตัว Tuning
ปรับตั้งเครื่องยนต์ทั้งระบบน้ำมันเบนซินและระบบ
ก๊าซธรรมชาติ
กรองอากาศ (Air Filter)
ตรวจสอบการอุดตันตามระยะปกติหรือทุกๆ
5,000 – 10,000 กิโลเมตร
หัวเทียน (Spark Plug)
ตรวจสอบสภาพการทำงานตามระยะปกติหรือทุกๆ
5,000 – 10,000 กิโลเมตร


แก้ไขโดย : เดอะ เทรนนิ่ง โปร เลิร์นนิ่ง แอนด์ สกิล“The Training Pro Learning and Skills”
ขอบคุณที่มา :  http://pttweb2.pttplc.com ขอขอบคุณ.รูปภาพจาก PTT. NGV.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...